כתב שירות למרכזיות

אחריות לציוד:

חברת טל-אר מערכות תקשורת בע"מ תהיה אחראית לפעולתה המלאה והתקינה של מרכזיית הטלפון במשך תקופת האחריות כוללת שרות באתר הלקוח.

האחריות כוללת החלפת מרכזייה וכל ציוד אחר במידה נדרש תיקון מעבדה מחוץ לאתר הלקוח.
האחריות כוללת שירות תיקונים ותחזוקה באתר הלקוח לציוד שנרכש מחברתנו בלבד ע"פ מקט"ים רשומים.
האחריות כוללת שימוש בחלפים מקוריים של היצרן בלבד.

מוקד תמיכה טלפוני ושרות לקוחות :
חברת טל-אר מערכות תקשורת בע"מ תעניק שרותי מוקד ותמיכה טכנית ללקוחות החברה בחוזה שרות.

שרותי המוקד כוללים תמיכה טלפונית לתקלות ושינויי תוכנה במרכזיית הטלפון עבור התאמת המערכת לשינויים מעת לעת שיידרשו על ידי הלקוח. בנוסף תנתן תמיכה ושרות באתר הלקוח ע"פ הצורך .
שרות המוקד יכללו שינוי שעון המערכת פעמיים בשנה ועוד.

שדרוג גרסת תוכנה:

חברת טל-אר מערכות תקשורת בע"מ תבצע ללקוח בהסכם שרות מעת לעת ,ובמידת הצורך, שדרוג גרסת תוכנה למרכזיית הטלפון (הניתנת ע"י יצרן הציוד ללא תשלום ). שדרוג גרסת תוכנה יהיה ללא תוספת תשלום במידה וייעשה מרחוק . במידה וייעשה באתר הלקוח – יגבה תשלום עבור זמן עבודה בלבד. למען הסר כל ספק, שידרוגים אלו אינם אמורים לגבי שדרוגים הנמכרים על ידי יצרני הציוד.

הטבות ללקוחות בחוזה שרות:

חברת טל-אר מערכות תקשורת תעניק ללקוחות בשרות הנחה קבועה ממחירון החברה עבור רכישות ציודים ותוספות למרכזיית הטלפון.

חברת טל-אר מערכות תקשורת תצרף לקוחות בשרות למועדון לקוחות החברה הכולל מבצעים ,הטבות והנחות למוצרי החברה מעת לעת.

תוקף האחריות:

האחריות לציוד אינה תקפה במקרים הבאים:
נזק כתוצאה מגורם צד ג'/ נזק תוצאתי, כגון פגיעת ברק, תקלות ברשת החשמל, שריפה, חבלה, שבר, פגיעה חיצונית, קורוזיה (כולל יחידת אינטרקום) וכו', ציוד מתכלה כגון סוללות, תיקון תשתיות הלקוח ותוספות למרכזיית הטלפון.
האחריות עבור הציוד אינה כוללת שרות באתר הלקוח לטלפונים רגילים הכלולים בעסקה ו או שרות לעמדות טלפון רגילות.

תנאים והגבלות:
מוסכם כי טל-אר תקשורת או מי מטעמה תספק באופן בלעדי את השרות והאחריות, וכי הלקוח לא יזמין או יקבל שירותים נשוא הסכם זה מצד ג כלשהו, ללא קבלת אישור מטל-אר תקשורת מראש ובכתב.הפרת תנאי זה תסיר את האחריות מהמערכת.

פתיחת תקלה בחברתנו הדורשת ביקור טכנאי באתר הלקוח תהיה כרוכה באישור הלקוח עבור חיוב במקרה של תקלה שאינה מכוסה בחוזה האחריות ושרות כגון פגיעת חשמל / תקלה בתשתיות הלקוח.

באחריות הלקוח להתקין מערכת אל פסק/מייצב מתח לציוד התקשורת – עבור הגנה בפני קפיצות במתח החשמל, סעיף זה מדגש את חשיבות מערכת אל פסק. נזק כתוצאה ישירה או עקיפה ממתח חשמלי לא יכוסה בחוזה השרות.

חוזה השרות אינו כולל הקלטת אולפן מקצועית חדשה למערכות הקוליות.

חוזה השרות אינו כולל תוספות למרכזיית הטלפון כגון התקנת שלוחות חדשות.

הלקוח מסכים ומאשר כי לא תינתן כל השבה או החזרה או זיכוי לאחר ההתקשרות וזאת אם עשה שימוש (חלקי או מלא) בשירות, או ביטל השירות (ואין זה משנה מועד הביטול).

לפרטים ומידע נוסף צרו עימנו קשר בעזרת טופס הצור קשר.

!צור קשר