מצלמות נסתרות

מצלמות שניתן להסתיר אותן מבלי שהאובייקט המצולם יבחין בכך.

קיימים מגוון סוגי הסוואה כמו גלאי עשן, גלאי נפח,נקודת תקשורת ועוד.

ניתן להסליק מצלמות קטנות בכל מיני חפצים כמו ספר, ארון ,עיינית של דלת וכדומה.

מצלמות הנסתרות באות באיכויות שונות הנבדלות לפי רמת רזולוציה, עיצוב ורמת רגישותן לאור.