סרטונים בהם לקוחות נבחרים מספרים עלינו

חברת פלוריסטם מר יקי ינאי – סמנכ"ל כספים

חברת אופרייט ליס מר דב קופלר מנהל מערכות מידע

חברת מיקרו פוינט פרו – משה אלימלך מנכ"ל

בית אבות בן יהודה מר יעקב כהן מנהל בית האבות

בית מלון בראון – מר ליאון אביגד מנכ"ל המלון

רשת ארקדיה בתי מלון מר עופר דעבול מנהל ובעלים